قط چند گام ساده تا آموزش مجازی و دریافت گواهینامه معتبر و بین المللی


شرکت در ارزشیابی پایانی از طریق ارسال پروژه یا آزمون آنلاین و اخذ مدرک

بسته آموزشی را مطالعه کنید و سوال هایتان را از اساتید ما بپرسید

آنلاین ثبت نام کنید و بسته آموزشی را درب منزل یا آنلاین دریافت نمایید

هرتعداد دوره آموزش مجازی میخواهید انتخاب کنید

اطلاعات دوره آموزشی


نام دوره : دوره آموزشی مدیریت روابط عمومی

‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری: مجازی

مدت دوره: 90 ساعت

هزینه دوره: 5000000 ریالدوره آموزشی مدیریت روابط عمومی :

با عنایت به تحولات جهانی صورت گرفته و اهمیت یافتن نقش مردم و افکار عمومی در عرصه های مختلف سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی و فضای ناشی از جامعه اطلاعاتی به عنوان مبنا و شاخص توسعه یافتگی کشورها، روابط عمومی نیز هر روز بیش از گذشته جایگاه و موقعیت استرا تژیک پیدا میکند. در این مدیریت، کیفیت و کمیت رابطه سازمان با دیگران و نیز افکار عمومی جامعه، با در نظرگرفتن یک اصل اساسی که دانشگاه و افراد آن برای رسیدن به اهداف خود، نیازمند به حسن رابطه و درک متقابل و توسعه تفاهم با یکدیگر و عموم مردم هستند، از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است

اهداف دوره آموزشی مدیریت روابط عمومی :

تربیت نیروی متعهد متخصص به منظور نیازهای آموزشی، پژوهشی و خدماتی در سطح جامعه

تربیت متخصصان روابط عمومی، به منظور خدمت در دفاتر روابط عمومی ارتباطات سازمانی و بازاریابی بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی و دفاتر فرهنگی و مطبوعاتی خارج از کشور

تربیت متخصص به منظور خدمت در جهت بهبود و پیشرفت نظام ارتباطات اجتماعی در داخل کشور

روند برگزاری دوره آموزشی مدیریت روابط عمومی :

مدیریت روابط عمومی یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه مدیریت در مرکز آموزش مجازی رشد می باشد. علاقه مندان به این دوره پس از ثبت نام، بسته آموزشی مدیریت روابط عمومی را در درب منزل دریافت مینمایند ،پس از مطالعه پکیج آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره ،گواهینامه معتبر پایان دوره را از مرکز آموزش مجازی رشد دریافت می نمایید.

مخاطبین دوره آموزشی مدیریت روابط عمومی :

مدیران سازمان

مدیران عامل و مدیران رده‌های بالا


شما می توانید گواهینامه ها و ترجمه های دیگر را انتخاب کنید
ترجمه به فارسیترجمه به آلمانیترجمه به فارسی (ویژه کارمندان دولت)