قط چند گام ساده تا آموزش مجازی و دریافت گواهینامه معتبر و بین المللی


شرکت در ارزشیابی پایانی از طریق ارسال پروژه یا آزمون آنلاین و اخذ مدرک

بسته آموزشی را مطالعه کنید و سوال هایتان را از اساتید ما بپرسید

آنلاین ثبت نام کنید و بسته آموزشی را درب منزل یا آنلاین دریافت نمایید

هرتعداد دوره آموزش مجازی میخواهید انتخاب کنید

اطلاعات دوره آموزشی


نام دوره : دوره اموزشی معافیت ها و مدیریت بیمه وبازنشستگی در قانون تامین اجتماعی

‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری: مجازی

مدت دوره: 75 ساعت

هزینه دوره: 5000000 ریالدوره آموزشی معافیت ها و مدیریت بیمه و بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی :

تامین اجتماعی حمایتی است از اقشار مختلف جامعه در برابر خطرهای اجتماعی بیکاری، مرگ سرپرست خانواده پیری و از کار افتادگی از طریق کمک های اجتماعی و نیز بیمه های اجتماعی. در قانون تامین اجتماعی،بازنشستگی به صورت زیرتعریف شده است: بازنشستگی یعنی عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی در این قانون.

اهداف دوره آموزشی معافیت ها و مدیریت بیمه و بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی :

آموزش تعاريف واژه‌ها و مزاياي قانون تأمين اجتماعي

آموزش شرايط و نحوه برخورداري از مزاياي قانوني كوتاه مدت

آموزش تعريف بازنشستگي، انواع و نحوه محاسبه و برقراري بازنشستگي در قانون تأمين اجتماعي

آموزش بيمه اختياري و شرايط ميزان و نحوه محاسبه و پرداخت حق بيمه

آموزش بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، شرايط و ميزان حق بيمه، مزايا

آموزش نرخ حق بيمه در قانون تأمين اجتماعي

روند برگزاری دوره آموزشی معافیت ها و مدیریت بیمه و بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی :

معافیت ها و مدیریت بیمه و بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه مدیریت در مرکز  آموزش مجازی رشد می باشد. علاقه مندان به این دوره پس از ثبت نام، بسته آموزشی معافیت ها و مدیریت بیمه و بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی را در درب منزل دریافت مینمایند ،پس از مطالعه پکیج آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره ،گواهینامه معتبر پایان دوره را از مرکز آموزش مجازی رشد دریافت می نمایید.

مخاطبین دوره آموزشی معافیت ها و مدیریت بیمه و بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی :

مشاوران مدیریت اداری و منابع انسانی

کارمندان بیمه

کارکنان سازمان های مختلف

علاقه مندان به این حوزه


شما می توانید گواهینامه ها و ترجمه های دیگر را انتخاب کنید
ترجمه به فارسیترجمه به آلمانیترجمه به فارسی (ویژه کارمندان دولت)