روند برگزاری دوره هاروند برگزاری دوره ها در مرکز آموزش مجازی رشد:

گام اول :

به تعداد دلخواه دوره آموزش مجازی خود را از سایت مرکز آموزش مجازی رشد منوی لیست دوره ها انتخاب کنید
گام دوم :
آنلاین ثبت نام کنید و بسته آموزشی خود را درب منزل دریافت نمایید
گام سوم :
بسته آموزشی را مطالعه و سوال هایتان را از اساتید ما بپرسید
گام چهارم :
از آموخته های خود تحقیق ارسال کنید(پایان دوره)یا در آزمون آنلاین مرکز شرکت کنید و گواهینامه پایان دوره خود را درب منزل دریافت کنید
کلیه گواهینامه های قابل ترجمه با سزبرگ قوه قضائیه بوده و معتبر و قابل استعلام بصورت آنلاین و مکتوب می باشند.