آموزش ثبت نام

   روند ثبت نام آنلاین دوره های آموزشی

راه

راهنمای ثبت نام

1.      ابتدا وارد سایت مرکز آموزش مجازی رشد ،به نشانی www.elpr.ir  می شوید.

2.      دپارتمان مورد نظر خود را از لیست دوره ها انتخاب نموده و وارد شوید (مثلا دپارتمان جهانگردی و گردشگری)

3.      دوره مورد نظر خود را انتخاب نموده و روی ثبت نام کلیک می کنید (مثلا مدیریت جهانگردی)

4.      پس از مطالعه دوره آموزشی مورد نظر گواهینامه مدنظر خود را از آکادمی های مختلف انتخاب نموده و وارد بخش ثبت نام می شوید.

5.      دوره انتخابی و هزینه کل برای شما نمایش داده شده ،سپس فرم ثبت نام را تکمیل می کنید و پس از مطالعه آیین نامه دوره آموزش مجازی و تایید آن ثبت نام خود را قطعی میکنید (ادامه روند ثبت نام منوط به تکمیل فرم شما می باشد)

6.      هزینه دوره مورد نظر را بصورت آنلاین پرداخت نمایید یا به شماره کارت 5369-4547-6916-6037 (بانک صادرات ،بنام مرتضی فکری علمدار) واریز نموده و شماره فیش را وارد کنید.

7.      کد پیگیری را تا زمان دریافت گواهینامه مود نظر نزد خود نگه دارید.