نمونه گواهینامه
جایزه پرستیژ مدیریتنمونه گواهینامه RSI VIP
نمونه گواهینامه پایان دوره آموزشی دوره های کوتاه مدت

گواهینامه مورد تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (کارمندان دولت)نمونه گواهینامه (کارمندان دولت)نمونه گواهینامه آکادمی ICS کانادا

مشخصات گواهینامه :
-گواهینامه ICS کانادا با استعلام بین المللی
-مرکزآموزش مجازی رشد موفق به دریافت نمایندگی آکادمی ICS کانادا شده است که گواهینامه ها از آکادمی ICs کانادا صادر می شود و از اعتبار بسیار بالایی برخوردار است که در سراسر دنیا معتبر میباشد.
-از ویژگی های گواهینامه صادر شده از این آکادمی،قابلیت استعلام ،اعتبار و ارزش بالای آنها هستند.نمونه گواهینامه آکادمی INO کانادا
مشخصات گواهینامه :
-گواهینامه INO کانادا با استعلام بین المللی
-مرکزآموزش مجازی رشد موفق به دریافت نمایندگی آکادمی INO کانادا شده است که گواهینامه ها از آکادمی INO کانادا صادر می شود و از اعتبار بسیار بالایی برخوردار است که در سراسر دنیا معتبر میباشد.
-از ویژگی های گواهینامه صادر شده از این آکادمی،قابلیت استعلام ،اعتبار و ارزش بالای آنها هستند.
نمونه گواهینامه آکادمی ACS آمریکا

مشخصات گواهینامه :
-گواهینامه ACS آمریکا با استعلام بین المللی
-مرکزآموزش مجازی رشد موفق به دریافت نمایندگی آکادمی ACS آمریکا شده است که گواهینامه ها از آکادمی ACS آمریکا صادر می شود و از اعتبار بسیار بالایی برخوردار است که در سراسر دنیا معتبر میباشد.
-از ویژگی های گواهینامه صادر شده از این آکادمی،قابلیت استعلام ،اعتبار و ارزش بالای آنها هستند.

نمونه گواهینامه آکادمی QAL انگلستان