اعطای نمایندگی

شرایط لازم برای همکاری در مرکز آموزش مجازی رشد

تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران

اعتقاد به دین مبین اسلام

نداشتن سوء پیشینه کیفری و عدم اعتیاد به مواد مخدر

دارای حداقل مدرک تحصیلی کاردانی یا معادل آن

دارای سن بالای 25 سال

مدارک لازم برای همکاری

1- کپی برابر اصل کارت ملی (پشت و رو)

2- کپی برابر اصل شناسنامه ( تمامی صفحات)

3- کپی برابر اصل کارت پایان خدمت / معافیت / کفالت (برای آقایان)

4- کپی برابر اصل آخرین مدرک تحصیلی

5- دو قطعه عکس ۴*۳ ( جدید)

6- اصل آخرین قبض تلفن منزل (دارای کدپستی و آدرس و شماره تلفن منزل)

7- اصل آخرین قبض تلفن دفتر (دارای کدپستی و آدرس و شماره تلفن دفتر)

8- کپی برابر اصل تمامی مجوزات / پروانه / آگهی تاسیس / تغییرات موسسه یا شرکت (در صورت وجود)

9- ارائه پروپوزال و رزومه کاری و آموزشی (در صورت وجود)

10- کپی برابر اصل اجاره نامه یا سند مالکیت دفتر به نام متقاضی

11- تصدیق امضاء در یکی از دفاتر اسناد رسمی

12- تکمیل و امضاء قرارداد

13-
دادن تضمین معتبر