نام دوره مدت دوره شیوه آموزش قیمت دوره ثبت نام
مهارت های هفت گانه فناوری اطلاعات (ICDL) 130 ساعت مجازی 5000000 تومان
مهارت های حرفه ای کار با رایانه (ICDL پیشرفته ) 22 ساعت مجازی 5000000 تومان
پدافند غیر عامل 12 ساعت مجازی 5000000 تومان
حکومت مهدوی و وظایف منتظران 20 ساعت مجازی 5000000 تومان
سبک زندگی بر مبنای آموزه های دینی 8 ساعت مجازی 5000000 تومان
اصول و مبانی ارتباطات 12 ساعت مجازی 5000000 تومان
مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی 16 ساعت مجازی 5000000 تومان
احکام زندگی در اسلام 20 ساعت مجازی 5000000 تومان
تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم 28 ساعت مجازی 5000000 تومان
آشنایی با اندیشه و سیره امام خمینی (ره) 20 ساعت مجازی 5000000 تومان
اخلاق فردی اداری و اجتماعی 20 ساعت مجازی 5000000 تومان
آشنایی با ده برنامه تحول اداری و شاخص های آن 8 ساعت مجازی 5000000 تومان
آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 8 ساعت مجازی 5000000 تومان
آشنایی با نظام هدفمند کردن یارانه ها 8 ساعت مجازی 5000000 تومان
آشنایی با نظام و آیین نامه دورکاری 8 ساعت مجازی 5000000 تومان
آشنایی با مبانی اصلاح الگوی مصرف 8 ساعت مجازی 5000000 تومان
آیین نگارش مکاتبات اداری 24 ساعت مجازی 5000000 تومان
امر به معروف و نهی از منکر 6 ساعت مجازی 5000000 تومان
گزارش نویسی (1) ساعت مجازی 5000000 تومان
خلاصه سازی نوشته های اداری 12 ساعت مجازی 5000000 تومان
شناخت راه ها و روش های نوین دستیابی به اطلاعات 10 ساعت مجازی 5000000 تومان
پیشگیری و کنترل عوامل خطرساز بیماری های قلبی_عروقی 16 ساعت مجازی 5000000 تومان
آشنایی با مالیات بر ارزش افزوده 8 ساعت مجازی 5000000 تومان
تبیین سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و راهکارهای اجرایی نمودن آن 12 ساعت مجازی 5000000 تومان
کارآفرینی 6 ساعت مجازی 5000000 تومان
زبان انگلیسی 34 ساعت مجازی 5000000 تومان
خصوصی سازی و سیاست های صدر اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی 6 ساعت مجازی 5000000 تومان
اقتصاد مقاومتی 1 12 ساعت مجازی 5000000 تومان
آداب و اسرار نماز 28 ساعت مجازی 5000000 تومان
مدیریت دانش 8 ساعت مجازی 5000000 تومان
آشنایی با حقوق ارباب رجوع 24 ساعت مجازی 5000000 تومان
ارتقا سلامت اداری 6 ساعت مجازی 5000000 تومان
ایمنی و بهداشت محیط کار 4 ساعت مجازی 5000000 تومان
آشنایی با علوم معارف دفاع مقدس 12 ساعت مجازی 5000000 تومان
حقوق شهروندی 8 ساعت مجازی 5000000 تومان
سند جمهوری اسلامی ایران (1) 12 ساعت مجازی 5000000 تومان
نقشه راه اصلاح نظام اداری 4 ساعت مجازی 5000000 تومان
آشنایی با قوانین و مقررات ارتقای سلامت اداری 8 ساعت مجازی 5000000 تومان
جمعیت شناسی و فرهنگ افزایش جمعیت 6 ساعت مجازی 5000000 تومان
تناسب اندام (ارتقاسلامت از طریق ورزش) 8 ساعت مجازی 5000000 تومان
راهنمای سفیران سلامت 8 ساعت مجازی 5000000 تومان
اصول و مبانی ارتباطات 12 ساعت مجازی 5000000 تومان
شناسایی و استفاده از ظرفیت ذهنی 24 ساعت مجازی 5000000 تومان
برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران 16 ساعت مجازی 5000000 تومان
مواد مخدر و پیامدهای سوء آن 6 ساعت مجازی 5000000 تومان
بیماری های نوپدید و راه های پیشگیری 6 ساعت مجازی 5000000 تومان
انواع بیماری واگیر و راه کارهای پیشگیری 6 ساعت مجازی 5000000 تومان
بهره وری و تکنیک های اندازه گیری آن 6 ساعت مجازی 5000000 تومان
کاربرد های فناوری اطلاعات ساعت مجازی 5000000 تومان
محیط سبز و دولت سبز 4 ساعت مجازی 5000000 تومان
طرح معرفت بسیجی (مقدماتی ) 8 ساعت مجازی 5000000 تومان
طرح معرفت بسیجی(تکمیلی) 8 ساعت مجازی 5000000 تومان
جستجوامدادنجات 6 ساعت مجازی 5000000 تومان
اطقاء حریق و راه های پیشگیری 6 ساعت مجازی 5000000 تومان
آمادگی و مقابله با حوادث طبیعی و غیر مترقبه 6 ساعت مجازی 5000000 تومان
ایران شناسی 4 ساعت مجازی 5000000 تومان
تجارت الکترونیکی 6 ساعت مجازی 5000000 تومان
شناخت دانش و پیشرفت های روز دنیا 4 ساعت مجازی 5000000 تومان
جعل اسناد و راه های مقابله با آن 6 ساعت مجازی 5000000 تومان
سازمان جهانی تجارت (wto) 4 ساعت مجازی 5000000 تومان
آموزش انتظامی 4 ساعت مجازی 5000000 تومان
آشنایی با نظام گزینش کشور 2 ساعت مجازی 5000000 تومان
آشنایی با سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران 8 ساعت مجازی 5000000 تومان
همت مضاعف کار مضاعف و راهکارهای اجرایی نمودن آن در نظام اداری 12 ساعت مجازی 5000000 تومان