درباره ما


معرفی مرکز
مرکز آموزش مجازی رشد با هدف ایجاد بسترهای آموزشی، تولید محتوای علمی استفاده از ابزارهای نوین آموزش، آموزش مجازی و آموزش از راه دور و خدمات علمی و پژوهشی افراد تاسیس گردید.
نخستین هدف موسسه : تکوین مجموعه ایی از بسترهای آموزشی شامل اعضای هیات علمی کارآزموده و محتوای علمی مدون بود.
ماموریت ما : رشد و تعالی ابزارها و محتوای آموزش در فضای آموزشی ایران اسلامی و گسترش آن به مناطق دور دست است.
چشم انداز ما : گسترش آموزش غنی در جغرافیای پراکنده و غیر بهره مند ایران بر بستر شبکه ی جهانی اینترنت است.
استفاده از ابزارهای نوین در جهت آموزش از دیگر اهداف میان مدت و بلند مدت ماست.مهمترین هدف مرکز آموزش مجازی رشد، تلاش در جهت توسعه آموزش های الکترونیکی برای پیشرفت و ارتقای روز افزون ، از کوچکترین و دورترین روستا ها تا بزرگترین شهر ها برای عموم مردم جامعه با هر سطح سواد و سنی است.